การเตรียมตัวก่อนที่จะเริ่ม “ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด19”

บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด

โควิด 19 นั้นเป็นอีกหนึ่งในโรคระบาดที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว และ สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างจนเรียกว่าคำนวนมูลค่าความเสียหายไม่ได้เลยก็ว่าได้ เพราะว่าจะต้องมีหลากหลายประเทศที่จะต้องปิดตัว เพื่อป้องกันโรคระบาดอย่างโควิด 19 เลยก็ว่าได้ และ นอกจากนั้นธุรกิจที่มาพร้อมกับโควิด 19 ก็มีด้วยเช่นกันนั้นคือ “บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด” ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยฆ่าเชื้อโควิด 19 ในเคหะ และ สถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด 19  ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าการเตีรยมตัวก่อนที่เราจะเริ่มฉีดย่าฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 นั้นเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

ปิดระบบระบายอากาศทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นแอร์ พัดลม หรือ เครื่องปรับอากาศต่าง ๆ นั้นเราจะต้องทำการปิดให้หมด และ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยเช่นกันเพราะว่าในการฉีดยาฆ่าเชื้อโรคนั้น หากเปิดระบบระบายอากาศ หรือ แม้กระทั่งเปิดหน้าต่างไว้นั้นอาจจะทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนั้นถูกระบายออกไปตามช่องทางระบายอากาศ และ รวมทั้งเชื้อโควิด 19 ด้วยเช่นกัน ดังนั้นเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจะต้องปิดระบบระบายอากาศเพื่อให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนั้นสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

คลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยถุงพลาสติก 

เนื่องจากว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเราจะต้องสัมผัสโดยตรงหลังจากที่พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเสร็จสิ้น ดังนั้นหากว่าไม่มีการคลุมด้วยถุงพลาสติกเอาไว้นั้นอาจจะทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนั้นตกค้างบนเครื่องใช้ไฟฟ้า และ มือเราอาจจะไปสัมผัสโดยตรง และ อาจจะทำให้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคนั้นเข้าสู่ร่างกายของเราได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของเราอย่างมาก ดังนั้นจึงจะต้องมีการคลุมเครื่องใช้ไฟฟ้าไว้ด้วยถุงพลาสติก เพื่อป้องกันน้ำยาฆ่าเชื้อเข้าสู่ร่างกายของเรา 

เก็บอาหาร จานชาม ให้มิดชิด  

ในกรณที่พื้นที่ที่เราฉีดนั้นมีอาหาร จาน หรือ ชาม อยู่เราควรจะเก็บให้มิดชิด และ หาถุงพลาสติกคลุมไว้ด้วยเช่นกันเพราะว่าจาน ชาม ที่เราไว้ใช้ในการรับประทานอาหารนั้นอาจจะมีการตกค้างของสารเคมี ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์ด้วยเช่นกัน ดังนั้นควรที่จะเก็บไว้ให้มิดชิดให้พ้นจากพื้นที่ในการพ่นยาฆ่าเชื้อจะดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของตัวเรา ที่อาจจะนำสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย 

ไม่ควรไปในพื้นที่ 

ในเรื่องของการเข้าไปในพื้นที่ให้บริการนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากเพราะว่าในระหว่างที่มีการพ่นยาฆ่าเชื้ออยู่ไม่ว่าจะเป็นเรา หรือสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ควรที่จะเข้าไปเด็ดขาดไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายจากการสูด ดม เข้าไปได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหากว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการอยู่เราและสัตว์เลี้ยงนั้นไม่ควรจะเข้าไปในพื้นที่ที่มีการฆ่าเชื้ออยู่เพื่อความปลอดภัยทั้งของตัวเราและสัตว์เลี้ยงด้วยเช่นกัน  

ดังนั้นในเรื่องของการ “ฉีดยาฆ่าเชื้อ” จากบริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด นั้นจะเห็นว่าในการเตรียมตัวนั้นไม่ได้ต่างจากการเตรียมตัวพ่นยาแบบอื่น ๆ เลยก็ว่าได้ การเตรียมตัวนั้นจะเน้นไปที่ความปลอดภัยด้วยมากกว่า ดังนั้นในสถานที่ไหนก็ตามที่มีการเลือกใช้บริการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด นั้นควรที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยนะครับ