สิ่งที่ได้รับจากการอบรมการทำงานบนที่สูงมีอะไรบ้าง

อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

อบรมการทํางานบนที่สูง ซึ่งเป็นการอบรมตามกฎหมายการทํางานบนที่สูง อัพเดทล่าสุดคือปี 2564 โดยผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเริ่มการทำงานเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้และความเข้าใจสามารถทำงานเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามจะถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ. 2554

อบรมการทำงานบนที่สูง พนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้ในการทำงานบนที่สูงเป็นการป้องกันไม่ให้ตกลงมาจากที่สูงและได้ฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE  ในภาคของการปฏิบัติด้วย ฝึกการใส่เข็มขัดนิรภัย ฝึกการใช้อุปกรณ์การตกชนิดต่างๆ การใส่หมวกนิรภัย โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์การทำงานบนที่สูงคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ประโยชน์ของการอบรมการทำงานบนที่สูง

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงข้อกฎหมายของการทำงานบนที่สูง
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยและได้ไปหนักถึงความไม่ประมาท
  • ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงว่ามีอะไรบ้าง
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันว่าผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มงาน

การอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถนำไปใช้ในการทำงานบนที่สูง เช่น การทำงานบนหลังคา การทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ การทำงานบนที่สูงโครงสร้างทั่วไปและสามารถทำงานบนที่สูงเพื่อติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ต่างๆ

แล้วแบบไหนที่เรียกว่าการทำงานบนที่สูง ตามคำนิยาม “ที่สูง” ตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่าคือพื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่ที่มีความต่างระดับกันตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปคือพื้นที่สูงนั่นเอง ในปัจจุบันมีหลายสถาบัน ที่รับฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงเป็นสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เลือกสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำและเป็นสถาบันที่เชื่อถือได้ รับอบรมแบบ in House และบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำงานบนที่สูง เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นได้มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานบนที่สูงสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่คุณจะได้รับจากการทำงานบนที่สูงเห็นไหมว่ามีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวซึ่งคนที่ต้องทำงานบนที่สูงจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีความรู้มีความเข้าใจเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจและสาระต่างๆเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงเพราะว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนเป็นอย่างมาก