Tag: อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

อบรม การ ทำงาน บน ที่ สูง

สิ่งที่ได้รับจากการอบรมการทำงานบนที่สูงมีอะไรบ้างสิ่งที่ได้รับจากการอบรมการทำงานบนที่สูงมีอะไรบ้าง

อบรมการทํางานบนที่สูง ซึ่งเป็นการอบรมตามกฎหมายการทํางานบนที่สูง อัพเดทล่าสุดคือปี 2564 โดยผู้ที่ปฏิบัติงานบนที่สูงนายจ้างจะต้องส่งพนักงานเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมก่อนเริ่มการทำงานเป็นการส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้ลูกจ้างมีความรู้และความเข้าใจสามารถทำงานเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย ซึ่งหากนายจ้างคนไหนไม่ปฏิบัติตามจะถือได้ว่ามีความผิดตามกฎหมายความปลอดภัย พรบ. 2554 อบรมการทำงานบนที่สูง พนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลหรือ PPE ที่ต้องใช้ในการทำงานบนที่สูงเป็นการป้องกันไม่ให้ตกลงมาจากที่สูงและได้ฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE  ในภาคของการปฏิบัติด้วย ฝึกการใส่เข็มขัดนิรภัย ฝึกการใช้อุปกรณ์การตกชนิดต่างๆ การใส่หมวกนิรภัย โดยมีอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์การทำงานบนที่สูงคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ประโยชน์ของการอบรมการทำงานบนที่สูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ถึงข้อกฎหมายของการทำงานบนที่สูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันการตกอย่างที่สูงได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถทำงานบนที่สูงได้อย่างปลอดภัยและได้ไปหนักถึงความไม่ประมาท ผู้เข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงจะได้ทราบถึงอันตรายเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูงว่ามีอะไรบ้าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันว่าผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงก่อนเริ่มงาน การอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถนำไปใช้ในการทำงานบนที่สูง เช่น การทำงานบนหลังคา การทำงานบนที่สูงเสาส่งสัญญาณ การทำงานบนที่สูงโครงสร้างทั่วไปและสามารถทำงานบนที่สูงเพื่อติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์โซล่าเซลล์ต่างๆ แล้วแบบไหนที่เรียกว่าการทำงานบนที่สูง [...]